Hverdagsliv i Søborgen
Hverdagsliv i Søborgen

Åbningstider & bus

Åbningstider:

Mandag til torsdag: 6.30 - 17.00

Fredage: 6.30 - 16.30

Man kan aflevere/afhente både på opsamlingsstedet og på opholdsstedet.

Søborg: Aflevering 6.30 - 8.00. Afhentning 16.00 - 17.00 (fre. 16.30) OBS - gælder KUN på skoledage

Nødebo: Aflevering fra 7.30. Afhentning senest kl. 15.30.


Lukkedage følger kommunens norm:

De tre hverdage før påske og dagen efter Kr. Himmelfartsdag

Grundlovsdag

En uges sommerferielukket i uge 29

24. december - d. 2. januar


Høstfest, julefest og sommerfest hos Søborg Privatskole & Skovbørnehave:

Høstfest lørdag 14. september

Julefest torsdag 30. november

Sommerfest 8. juni


Læreplaner

De pædagogiske læreplaner kan læses i den vedlagte tekst. De revideres løbende, og når der kommer nye krav fra ministeriet.

Overgang til børnehaveklasse

Det er en stor omvæltning for børn at skifte fra børnehavens velkendte hverdag til en ny og anderledes skolehverdag. Vi arbejder målrettet på at give børnene de bedst tænkelige muligheder for at opleve en rolig og tryg overgang til skolen.

Mange af børnene kender skolen fra aflevering/afhentning, og de har været med til skolens arrangementer i løbet af året.

I skovbørnehaven dannes en skolegruppe et lille års tid før skolestart. Børnene lærer de basale forhold om og forventninger til livet i vores børnehaveklasse, og der etableres en række besøg, hvor skolegruppen er en dag i børnehaveklassen og omvendt. Når det bliver tid til første skoledag, er børnene helt trygge og meget parate, da de kender skolens rammer og de har mærket stemningen mellem børnene på skolen, der er præget af fællesskab på tværs af alder. De kender også børnehaveklasselederen, og kan derfor tage det store skridt ind i skolelivet og samtidigt hjælpe de børn (ca. halvdelen), som ikke kommer fra vores skovbørnehave godt i gang, så også de får en hurtig tilvænning til de nye forhold. En opgave som vores skovbørnehavebørn har vist sig at løse på fornemmeste vis ved at lukke de nye ind i gruppen fra første dag. Læs mere om         Børnehaveklassen

Forretningsorden

Vedtægten for Søborg Privatskole & Skovbørnehave er gældende for Skovbørnehaven Søborgen, da skovbørnehaven er en afdeling heraf.

Bestyrelsen for Søborg Privatskole & Skovbørnehave er derfor bestyrelse for Skovbørnehaven Søborgen. På samme måde er skolens ledelse ansvarlig for skovbørnehaven.

Ledelsen af Skovbørnehaven Søborgen varetages af børnehavelederen, der er ansat som afdelingsleder ved Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Lederen varetager den pædagogiske ledelse, den daglige ledelse og driften af børnehaven i samarbejde med medarbejderne.

Et forældreråd vælges blandt forældrene til børnene i skovbørnehaven for et år ad gangen - 3 medlemmer og 2 suppleanter. Forældrerådets opgave er at indgå i en dialog med børnehavelederen om hverdagen i børnehaven. Dertil kommer, at forældrerådet har høringsret ved ansættelser. Umiddelbart efter valget vælger forældrerådet en formand.

Børnehavelederen, der deltager i forældrerådets møder, indkalder, efter aftale med formanden, til møderne og udarbejder en (fast) dagsorden, der danner grundlag for dialogen. 

Denne forretningsorden aftales mellem børnehavelederen og forældrerådet. Ved uenigheder inddrages skolens leder, der efter mægling afgør sagen.

Grundlag for driften

Der er udarbejdet et driftsgrundlag for Skovbørnehaven Søborgen, som kan læses i den vedlagte tekst

Tilsynsrapport

Der føres tilsyn med Skovbørnehaven Søborgen. Det er Gribskov Kommune, der forestår tilsynet.

Historien om Søborgen

Det tog flere år at etablere Skovbørnehaven Søborgen - og tilblivelsen slog adskillige uventede sving. Vigtige begivenheder i processen kan læses i den vedlagte tekst.