Indmeldelse

Indmeldelse i kommende førskole, børnehaveklasser, skolens klasser og skovbørnehaven


Nedenstående formular udfyldes.

I vil blive kontaktet og få oplyst, om der er en ledig plads i løbet af maks. et par dage. Hører I ikke fra os, må I meget gerne kontakte os igen - så vi undgår fejl. Eventuel indmeldelse i sfo’en sker via kontoret.


Ved indmeldelse i skolens nuværende klasser inviteres I til et informationsmøde. Der lægges ud med en prøveuge (betalingsfri). Herefter besluttes det, om et skoleskift skal finde sted. Der afholdes to formøder med forældre og børn til kommende børnehaveklasser.


Ved indmeldelse i skovbørnehaven, vil I blive kontaktet af lederen med henblik på et besøg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udmeldelse


Udmeldelse af skolen skal ske med 3 måneders varsel, og man er forpligtet til at betale et beløb, svarende til 3 måneders skolepenge - dette gælder uanset, om eleven faktisk går på skolen i den pågældende periode. 

Udmeldelse af skovbørnehaven eller sfo'en sker med en måneds varsel til d. 1. i måneden.