Takster

Skovbørnehaven: 1850,- pr. md.


Ved indskrivning til børnehaveklassen eller indmeldelse senere i skoleforløbet opkræves i rater et indskud på 2000,- pr. familie. Indskuddet tilbagebetales, når familiens sidste barn forlader skolen.


Skolepenge:  


1450,- pr. md.  (12 md.). 

1580,- pr. md. 9. klasse. (11 md.)


Der gives søskendemoderation:

2. barn 1235,- pr. md.

3. barn 930,- pr. md.

4. barn 780,- pr .md.


Skulle man have mere end 4 børn på skolen, er 5. barn og opefter gratis. 

Skolen afholder alle udgifter i forbindelse med undervisningen (bøger og materialer) og ekskursioner. Ødelagte eller bortkomne bøger, computere mm. skal erstattes af skadevolderen. Fra 5. klasse skal alle elever have sin egen computer med hver dag. Er der ikke økonomisk råderum i familien til at have en computer i hjemmet, laver vi en permanent udlånsordning af en netbook.


Skolebussen koster 200,- pr. md. pr. barn. Dog skal en familie højst betale 400,- pr. md.


Sfo-betalingen (bhkl. - 3. kl.) udgør:


1100,- pr. md. for heltidsbrug (11 md.).

550,- pr. md. for morgenmodul (11 md.)


Der gives søskendemoderation:

2. barn 880,-

3. barn 815,-

4. barn og opefter gratis


Det koster 300,- at benytte sfo'en i sommerferien


Fripladstilskud:

Der kan søges om fripladstilskud for hvert skoleår. Hensigten med ordningen er, at værdigt trængende kan modtage fripladstilskud, så skolens elevgrundlag repræsenterer alle grupper i samfundet uanset indtægtsgrundlag. Vi har fastlagt en procedure ved tildelingen af fripladstilskud. For det første skal husstanden opfylde visse maksimumsgrænser for indtægt. Dette dokumenteres ved årsopgørelsen fra skattevæsnet. Derefter forbeholder skolens sig ret til at vurdere, hvem af ansøgerne, der rent faktisk skal have tildelt fripladstilskud. Hvert år gøres opmærksom på ansøgningskemaerne gennem forældreintra. I øvrigt er man velkommen til at henvende sig på kontoret med spørgsmål om ordningen.