Åbningstider

Åbningstider:

Skoledage: 7.00 – 9.00 og 13.00 – 17.00  - alle fredage lukkes kl. 16.00.


Åbningstiden i sommerferien er 8.00 – 16.00.


Lukket:

Sfo'en er lukket, når skolen er lukket - se: Ferieplan. Dog er der kun lukket i ugerne 28, 29 og 30 i skolens sommerferie.  

Hverdagen

Morgenåbning:

Vi værdsætter, at børnene kommer roligt ind ad døren om morgenen. Børnene har mulighed for at medbringe deres egen morgenmad, som de kan spise i fred og ro sammen med andre børn. Der er altid en kande te til de børn, som har lyst til det.


Aktiviteter:

Når børnene møder ind i sfo'en om eftermiddagen, er der mange muligheder. Vi har en planlægningstavle, hvor børnene kan se, hvilke aktiviteter der foregår den pågældende dag eller uge. Alle aktiviteter har et pædagogisk formål. Uanset om vi er ude eller inde, er vores gøremål altid med til at styrke og støtte børnene i deres udvikling.

Aktiviteterne varierer og strækker sig fra alverdens kreative frembringelser, historiefortælling, musik,  bagning, madlavning, dans, lege med legetøj til at udfolde sig mere eller mindre fysisk på vores udendørs arealer.
Udendørs har vi endvidere bålhus, som flittigt benyttes, også om vinteren, hvor børnene bl.a. kan sidde og snitte i træ, lave mad, høre historier osv.

Hver dag er børnene ude min. en time efter skole, og en dag om ugen er vi ude hele dagen.

Vores udenomsarealer er områder, der inviterer til handling, udforskning, fordybelse og bevægelse. Der er mulighed for skjulesteder, så børnene kan ”undgå” de voksnes tilstedeværelse. I øvrigt værdsætter vi den frie leg, da det som bekendt er børnenes fritid. Det er netop det, der gør forskellen på skolen og sfo’en.


Café:

Sfo'ens café har åben ca. kl.15.00 - 15.30. Alle har mulighed for at få en kop te og et stykke brød eller lign. Børnene er bekendte med, hvornår cafeen er åben, og de har selv ansvaret for at komme ind og få noget at spise. Det er en forudsætning, at barnet sætter sig ved bordet og deltager socialt i caféen.
Der er altid en voksen, som hygger med børnene. Forældrene er i øvrigt altid velkomne til at sætte sig ned og tage en kop kaffe og få en uformel snak.


Traditioner

Udover at deltage i skolens traditioner og arrangementer, har sfoén også sine egne. 3. klasses elever holder vi afskedsfest for, og til højtiderne har vi værksteds-, køkken-, eller caféaktiviteter, der afspejler højtiderne.

Et par gange om året afholder vi en hyggelig temauge, hvor der vil være forskellige værksteder og aktiviteter. Temaet kunne f.eks. være riddere . Ugen sluttes af ved bålhuset med nogle gode aktiviteter og en ”kro”.

Generelt

Ind - og udmeldelse foregår ved henvendelse til kontoret eller via skolens email. Man kan kontakte sfo'en pr. tlf. eller ved at sende en mail - se adresser og numre: kontakt


Oplysningssedler:

Når Jeres barn begynder i sfo, får I udleveret nogle oplysningssedler, som skal udfyldes. Disse oplysningssedler indeholder informationer om blandt andet hjemtransport, telefonnumre til forældre, navn på læge og særlige forhold omkring barnet så som sygdomme, allergi m.v.


Kontaktpersoner:

Hver klasse har en kontaktperson i sfoén, som også deltager til skole-hjemsamtalerne. Har I behov for en snak eller et møde om jeres barn, er det kontaktpersonen eller lederne, I skal henvende jer til. 


Heltid eller morgentid:

Sfo'en kan benyttes på heltids – eller morgenbasis. Der gives søskendemoderation på heltidspladser. Se Takster


Barnets fremmøde i sfo’en:

De børn, der kommer om morgenen, har ingen faste aftaler om mødetidspunkter. De møder blot i sfo'en og går derefter til time eller morgensang.

De børn, der møder ind efter skoletid, krydser sig selv ind på sfo'en afkrydsningsliste. Har I lavet aftaler hjemmefra om alternativ afhentning, hjemtransport, legeaftaler mv., som påvirker os, skal sfo’en have besked.

Ved afhentning eller ved hjemkørsel med 3-bussen, skal jeres barn selv strege sig ud.

Kommer barnet ikke i sfo'en, går vi ud fra, at barnet er sygt eller holder fri - fuldstændig som i skolen.


Bus:

Når 3-bussen kører, vil en voksen samle børnene sammen. Husk at sfo-børn, af pladshensyn, kun kan køre med 3-bussen - medmindre en fritidsaktivitet eller lignende gør, at det er strengt nødvendigt at tage 2-bussen. Hvis dette er tilfældet, skal der laves en aftale herom med sfo-en.


Aftaler:

Alle aftaler med jeres barn, f.eks om legeaftaler med kammerater, ændrede hjemkørselsforhold el.lign., anbefales I at lave hjemmefra, så barnet ved, hvad der skal foregå den pågældende dag. Husk at ringe til sfo'en, såfremt disse aftaler påvirker os.

Hvis andre børns forældre fra skolen skal hente dit barn, er det ikke nødvendigt at give os besked, medmindre vi får skriftlig besked om andet. Er det andre udefra, skal vi selvfølgelig have besked.


Hvad der er godt at kunne, når man skal i sfo:

Vi forventer, at børnene er nogenlunde selvhjulpne med hensyn til at tage tøj og sko på, og at de kan klare et toiletbesøg uden hjælp. Det er klart, at vi gerne vil hjælpe med en svær lynlås her og et snørebånd der, men de skal stort set kunne klare det selv.

Medbring mindst muligt legetøj. Vi ved af erfaring, at det til tider tager overhånd for nogle børn.