Skole & hjem

Samarbejdet mellem skole og hjem er af afgørende betydning for en succesfuld skolegang for børnene. Vi har udarbejdet en tekst om det konkrete samarbejde mellem skole og hjem og en vejledning for forældre om SPS' opbygning og kommunikation.