Om skolen

SPS er en skole på ét spor. Det medfører et overskueligt og trygt fællesskab, hvor alle kender hinanden. Der er derfor en god tone og en oplevelse af, at både elever og medarbejdere er glade og engagerede i hverdagen. Det giver overskud til skolearbejdet og til at takle problemer, når de opstår.Skolen er placeret i skønne grønne omgivelser. Vi bor på ca. 4,5 tønder land. Elevernes trivsel påvirkes meget positivt af de grønne udearealer, legepladser og boldbaner, som de kant boltre sig på i frikvartererne og sfo-tiden.

Desuden er der rig mulighed for udeskole og udeliv - både i skolen og sfo'en.


Skolen er fuldt udbygget, så vi råder over gode lokaler - både faglokaler og klasseværelser. Klasserne bor aldersopdelt i egne huse.


Gennem skolens nordiske profil vil vi fremme forståelsen af det nordiske fællesskab og den fælles kulturhistorie. Eleverne skal opleve, at det er meget let at lære at forstå hinanden i de tre skandinaviske lande. Derfor går lejrskolerne til Danmark, Norge og Sverige.


Vi holder dagligt morgensang for hele skolen (skovbørnehaven er med en gang om ugen). Det er med til at styrke fællesskabet og sammenholdet. Dagens oplysninger meddeles, vi synger en sang eller to, og måske er der en fremvisning af et projekt.


I 1976 åbnede Søborg Privatskole. Samme år som den var blevet lukket som folkeskole. Stærke kræfter i byen sikrede skolens videre eksistens. Der har været skole på området helt tilbage i 1700-tallet.