Det kreative element

Kreativitet er et afgørende element for hele SPS. Det gælder for hverdagens aktiviteter og i undervisningen.

Den kreative tilgang ser vi som evnen til at skabe, at tænke utradtionelt, at forestille sig nye veje, at tænke ud af boksen.

Vores grønne områder giver mulighed for mange kreative aktiviteter udendørs, og de kreative fag spiller en vigtig rolle i både skolen, sfo'en og skovbørnehaven. Alle fag  og aktiviteter er medbærende i forhold til at fremme kreativiteten.

Det kreative element handler for os om tankesæt, viden og færdigheder, som skal give børnene lyst til og mod på at udfolde sig personligt i et trygt fællesskab.

I et samfundsperspektiv skal det kreative element hjælpe børnene til at kunne indgå i samfundet som borgere, der selvstændigt kan tage stilling og handle. En vigtig  tilgang i forhold til dannelse til demokrati.

Hænder ude 2
Mat 1 kl ude
Musik ude 1
SB 15
SB 24
SB biler
SB dyr
Sfo maling 2
Sfo værksted
Skolen 17
Skolen 24
Skolen 22
Skolen 29
Skolen 33
Skolen 47
Underv 1
Krea 1