Bestyrelsen

Skolens bestyrelse er bestyrelse for hele SPS (skolen, sfo'en og skovbørnehaven).


Bestyrelsen er sammensat af fem forældre, som har børn gående på skolen. Bestyrelsen har ansvaret for skolens grundholdninger og den overordnede økonomi. Tillige er det bestyrelsen, der ansætter og afskediger personale på indstilling fra skolens ledelse. Øverste besluttende myndighed er dog den årlige generalforsamling, hvor alle forældre, der har børn gående på skolen, har stemmeret.


Formand:

Linda Wulf-Andersen


Ledelsen

Skolelederen varetager - og har ansvaret for - skolens pædagogik, økonomi, administration og daglige drift i samarbejde med viceskolelederen. Den faglige afdelingsleder har ansvaret for specialundervisningen, fagdage, intensiv dansk og matematik, test mm. Skolefritidsordningen (sfo) fungerer som en integreret del af skolen med egen leder, personalegruppe og økonomi. Skovbørnehaven Søborgen fungerer som en selvstændig del af skolen med egen leder, personalegruppe og økonomi.


Nina Skydsgaard, skoleleder

Hanne Stevn Jensen, viceskoleleder

Mia Kristiansen, leder i skovbørnehaven

Bolette Anthony, Heidi Thillermann og Gitte Sommer, fælles ledelse i sfo'en


Flere oplysninger under: Kontakt