Liniefag

Liniefagene kører i 8. og 9. klasse. De afvikles med 4 lektioner i træk hver fredag.

Eleverne i 9. klasse er på liniefaget:


Sport - kan udtrækkes til folkeskolens prøver.


Eleverne i 8. klasse Deles op i to hold, der skifter mellem to liniefag:


Mad & livsstil - afsluttes med foleskolens prøve


Friluftsliv - afsluttes med fælles tur til vores venskabsgymnasium i Sverige - Utsikten, Dals-Ed.


Formål

Hensigten med liniefagene er at give eleverne mulighed for at fordybe sig i områder, som fremmer deres personlige udvikling, deres evne til at samarbejde og til selvstændigt at tage stilling. Eleverne skal udfordres til at tage ansvar, gå foran, tage initiativer, og indgå i fællesskaber. De vigtigste og bærende begreber for de tre linier er derfor: Samarbejde, indlevelse og oplevelse.

Liniefagene giver helt konkrete færdigheder og helt konkret viden.

Liniefagene skemalægges som en liniefags-fredag de sidste 4 lektioner (af 5 lektioner), så hverdagen bliver mærkbart anderledes og forhåbentlig endnu mere interessant. 

De tre liniefag

BILLEDER FRA LINIEFAGENE
BILLEDER FRA LINIEFAGENE
Sport 6
Sport 6
Mad & liv 1
Mad & liv 1
SE 15 BILLEDER FRA LINIEFAGENE
SE 15 BILLEDER FRA LINIEFAGENE
Sport 3
Sport 3
Mad & liv 3
Mad & liv 3
Friluft 1b
Friluft 1b
SE 15 BILLEDER FRA LINIEFAGENE
SE 15 BILLEDER FRA LINIEFAGENE
SE 15 BILLEDER FRA LINIEFAGENE
SE 15 BILLEDER FRA LINIEFAGENE
SE 15 BILLEDER FRA LINIEFAGENE
SE 15 BILLEDER FRA LINIEFAGENE
SE 15 BILLEDER FRA LINIEFAGENE
SE 15 BILLEDER FRA LINIEFAGENE
Mad & liv 2
Mad & liv 2
Friluft 12
Friluft 12
Sport 5
Sport 5
Mad & liv 1b
Mad & liv 1b

Friluftslivslinien


Personlig udvikling, tilegnelse af færdigheder og viden, planlægning af aktiviteter, hyggeligt samvær og oplevelser som sætter spor, er noget du vil møde på friluftsliv.


Ture - vandring, cykling, fiskeri


Lejrliv - praktiske færdigheder, sam-arbejde, planlægning, madlavning.


Træklatring - erkendelse af styrke, evner og samarbejde.


Sverige - alt vi har lært, nyder vi godt af på turen til  vores venskabs-gymnasium Utsikten.

Mad & livsstilslinien


Mad & livsstilslinien byder på dybdegående viden om mad, madlavning, livsstil og sundhed, fødevarefremstilling og meget andet. Liniefaget er en fortsættelse af mad & livsstil i 7. klasse, så der noget at bygge på. Der afsluttes med folkeskolens prøve.


Du skal samarbejde, præstere og tage ansvar.


Mad & livsstilslinien giver dig mulighed for fordybelse, fællesskab, personlig udvikling, og gode oplevelser.

Sportslinien


På sportslinien vil vi afprøve og træne mange forskellige former for fysiske aktiviteter kombineret med teoretisk viden om fysiologi.

I skal opnå viden og kompetencer indenfor idræt og fysiologi. Sideløbende trænes I også i samarbejde og formidling og inddrages undervejs som instruktører, hvor I kan inspirere, hjælpe og undervise hinanden.


Vi skal ud i klubberne og afprøve alverdens sportsgrene. Trækkes faget til prøve, koncentrerer vi os om den opgave.