Vejledning

Skolen har et tilbud om vejledning angående uddannelses- og jobmuligheder efter skolen. Hensigten er, at alle elever har valgt en uddannelse eller fået job, inden de forlader skolen. 

Vejledningen er en særskilt del af undervisningen i de ældste klasser - 8., 9. og 10. klasse. De forskellige ungdomsuddannelser bliver præsenteret, og der er mulighed for at stille alverdens spørgsmål.

I 9. klasse bruges den første skole/hjemsamtale til vejledning og afklaring af, hvad der stiles mod efter 9. klasse. Forældre, eleven, vejlederen og klasselæreren deltager.

Midtvejs i skoleåret afholdes individuelle vejledningssamtaler, hvor det sikres, at alle elever ved, hvad de skal efter endt skolegang. Der bruges tid på elever, der har svært ved at træffe beslutning om ungdomsuddannelse, i det nødvendige omfang, så alle elever har truffet valg om uddannelse - og er blevet optaget - inden de forlader skolen

Alle er velkomne til at kontakte vejlederen - både forældre og elever - hvis der er behov for det i løbet af 8. og 9. klasse.  

Skolevejledningen varetages af Hanne Stevn Jensen, faglig leder.


Email: hs@spskole.dk

Nyttige links:

Optagelse.dk

Efterskoler

Erhvervsuddannelserne

Espergærde Gymnasium

Frederiksborg Gymnasium

Gribskov Gymnasium

Helsingør Gymnasium

Hillerød Handelsskole

Uddannelsesguiden

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45