Udskolingen

Undervisningen i udskolingen skal holde højeste kvalitet. 

Vores bud på den optimale undervisning tager afsæt i en ramme for 6. - 9. kl., der hedder:

2 lærere i alle timer

32 elever i hver klasse, der i timerne deles i to hold med hver sin lærer. 

Det giver små hold på kun 16 elever pr. lærer. 

Det giver rigtig gode muligheder for at tilgodese den enkelte elevs behov, og for at tilpasse undervisningen efter eleverne. Til og med 5. klasse er der 24 elever i klasserne - vi udvider med maks. 8 elever ved skolestart i 6. klasse. 

Husk at være ude i god tid- gerne flere år før - hvis I vil sikre jer en plads. Læs om optagelse.

Opgaver og undervisningsforløb kan fordeles mellem de to lærere efter kompetencer. Det tætte samarbejde mellem lærerne giver også gode muligheder for inspiration og sparring. Holddannelsen kan ske på meget forskellige vilkår i de forskellige fag. Nogle gange kan der dannes hurtigløberhold, faglig-opfriskningshold, socialt baserede hold, samarbejdshold osv. Mulighederne er mange.

Lokalemæssigt er der to klasselokaler til hver klasse, så holddelingen kan foregå smidigt og enkelt.

Eleverne i udskolingen får et større ungemiljø. De ser en fordel i, at der er flere kammerater at vælge mellem, og en del elever ser også gerne, at der er mere tid til den enkelte i undervisningen, så de kan få det bedste afsæt til det videre liv efter grundskolen.

Der bliver arrangeret et introforløb, hvor de 8 nye elever sluses ind i klassen. Begyndende med en introdag før sommerferien, derefter et introforløb ved skoleårets start tilrettelagt af klassen og lærerne og sluttende med lejrskole i tredje uge efter skolestart. Det er afgørende, at de nye elever indsluses i skolens kultur og føler sig velkomne.

OBS - Der er lejrskoler i 6. - 9. klasse hvert år, og vores 8. og 9. klasser skal vælge liniefag - OBS

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45