Specialundervisning

Skolen tilbyder specialundervisning på lige fod med folkeskolen, og vi har et godt samarbejde med Gribskov Kommunes Børne- og familierådgivning. Specialundervisningen foregår i eget lokale eller lægges som støttetimer i klasserne. Undervisningen kan planlægges som intensive kurser eller som længerevarende forløb. Tilrettelæggelse af undervisningen og udførelse af test m.v. forestås af en vores meget velkvalificerede specialundervisningslærere. De fleste elever, der deltager i særligt tilrettelagte undervisningsforløb, kommer forholdsvist hurtigt videre i deres faglige udvikling, og de kan derefter deltage fuldt ud i den almindelige undervisning. Det nytter at gøre en særlig indsats i tide.

Forældre til børn med læsevanskeligheder vil blive bedt om at anskaffe en bærbar computer - typisk i 4. klasse (alle elever medbringer egen bærbar computer fra 5. klasse). Vi udstyrer computeren med programmer mm., og vi afvikler kurser i brugen. Det er vigtigt, at konferere med skolen inden computeren anskaffes, da der er visse almindelige krav til teknikken, som skal være opfyldt. Vi leverer en bærbar computer til forældre, der ikke har økonomi til selv at købe en computer.

Herunder en oversigt over specialcenterets opgaverne:


Undervisning:

Individuel /gruppe specialundervisning/støtte i klassen


Test (diagnostiske test):

Individuelle test efter behov (ordblindetest, læsning, stavning, grammatik, matematik, engelsk m.m.)

Læseprøve fra 1.kl. til og med 5. klasse 2 gange årligt

Læseprøve fra 6.kl. – 9.kl. 1 gang årligt

Matematikprøve 1. - 9. klasse 1 gange årligt

I 8. klasse testes samtlige elever i dansk, matematik, biologi, geografi, engelsk, tysk/fransk


Møder:

Klassekonference med HS , klasselærer samt evt. skoleleder 2 gange årligt efter læseprøver.

Til klassekonferencen (1 times varighed) deltager HS, klasselærer samt evt. skoleleder: der diskuteres og vurderes, hvem der skal have specialundervisning og evt. laves der individuelle tests. Endvidere vurderes det, hvorledes elevens vanskeligheder kan afhjælpes i den almindelige klasseundervisning evt. med støtte.

Møde med lærere, der ønsker test og evt. efterfølgende specialundervisning til enkelte elever

Møde med HS, lærere, skoleleder vedrørende elever med sociale problemer, adfærd og trivsel

Møde med forældre + andre relevante deltagere


Specialcentrets arbejdsplan

Læsetest dansk:

BH-kl.

KTI og sproglig hukommelsestest. Tages i løbet af året såfremt det er nødvendigt.


1. klasse

IL-basis gruppeprøve. Tages i løbet af året.

OS 64 i uge 21 (maj).


2. klasse

OS 64 i uge 48 (november).

OS 120 i uge 21 (maj).


3.klasse

OS 120 i uge 48 (november).

SL 60 i uge 21 (maj).


4. klasse

SL 60 i uge 48 (november).

SL 40 i uge 21 (maj).


5. klasse

SL 40 i uge 48 (november).


6. klasse

TL 1 i uge 36-39 (september).


7. klasse

TL 2 i uge 36-39 (september).


8. klasse

TL 3 i uge 36-39 (september).


9. klasse

TL 4 i uge 36-39 (september).


Stavetest dansk:

2. - 8. kl. klasse  ST2 - ST8

Alle stavetestene laves i uge 19 – 20 (maj).


Matematiktest:

2. klasse

MG 1 i august/september – MG 2 i maj/juni.


3. klasse

MG 2 i august/september – MG 3 i maj/juni.


4. klasse

MG 3 i august/september – MG 4 i maj/juni.


5. klasse

FG 4 + MG 4 i august/september – FG 5 + MG 5 i i maj/juni.


6. klasse

FG 5 + MG 5 i august/september – FG 6 + MG 6 i maj/juni.


7. klasse

FG 6 + MG 6 i august/september – FG 7 + MG 7 i maj/juni.


8. klasse

FG 7 + MG 7 i august/september – FG 8 + MG 8 i maj/juni.


9. klasse

FG 8 + MG 8 i august/september.


”Lokale”  Søborgtest i 8. klasse:

Dansk: TL 3

Matematik: FG 7 + MG 7/FG 8 + MG 8

Engelsk: Skriftlig test udarbejdet af JD/CH

Tysk/fransk: Skriftlig test udarbejdet af JD/MH

Biologi: Skriftlig test udarbejdet af WT

Geografi: Skriftlig test udarbejdet af WT

Fysik: Da faget fysik løber over en kortere periode (3 år) afsluttes kun med FP ultimo 9. klasse.


PERIODE I (ca. 20 uger) indtil jul:

HS opstiller mål/plan for de elever, der skal tilbydes specialundervisning. Der arbejdes i kursusform i 20 uger, hvorefter det vurderes om eleven har nået sine mål, og hvad der videre skal ske med eleven.


PERIODE II (ca. 20 uger) indtil ultimo maj:

HS opstiller mål/plan for de elever, der skal tilbydes specialundervisning. Der arbejdes i kursusform i 20 uger, hvorefter det vurderes om eleven har nået sine mål, og hvad der videre skal ske med eleven.


Eventuelt - andet – m.m.

Den enkelte lærere (dansk, engelsk, matematik) kan ansøge om udredning af en elev ved en skriftlig henvendelse (skolens egen handleplan udfyldes) til os om elevens faglig og eventuelle sociale problemer i klassen. Efterfølgende vil vores udredning tage udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer v.h.a. tests i læsning/stavning/matematik…. 


Hanne Stev Jensen (HS), faglig leder

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45