Skolearbejde hjemme


Skolearbejde hjemme

- forberedelse og øvelser:


Eleven skal selv kunne udføre hjemmearbejdet.

Forberedelse og øvelser skal give mening i forhold til undervisningen.

Forberedelse og øvelser må ikke medføre skoletræthed hos eleverne, som i værste fald medfører det modsatte af, hvad alle ønsker: At eleverne lærer mest muligt.


Forberedelser og øvelser, som kan forventes, i de enkelte fag angives her omtrentligt. Der kan forekomme mere skolearbejde hjemme, end de vejledende tal her angiver. Det afhænger af klassens faglige standpunkt og muligheder:


Dansk

1. - 3. klasse 15 min. pr dag – læsetræning, bogstaver mm.

4. - 6. klasse 6 skriftlige arbejder pr. skoleår, læsning af noveller mm.

7. - 9. klasse 6 skriftlige arbejder pr. skoleår, læsning af noveller mm.


Engelsk

4. - 6. klasse læsetræning 20. min pr. gang

7. - 9. klasse 6 skriftlige arbejder, læse/grammatiktræning 30. min. pr. gang


Fransk/tysk

7. - 9. klasse 6 skriftlige arbejder, læse/grammatiktræning 30. pr. gang


Matematik

1. - 3. klasse tal- og tabeltræning mm. 20 min. pr. gang

4. - 6. klasse øvelser i kendt stof maks. 20. min. pr. gang.

7. - 9. klasse maks 6 skriftlige arbejder. Øvelser i kendt stof 30 min. pr. gang.


Øvrige fag igang


Forberedelse og øvelser, der er relevante for den forestående undervisning. F.eks. større opgaver, rapporter, læsning mm., som skønnes egnet til hjemmearbejde.

Alle fag kan aktivere eleverne i fritiden til konkrete opgaver. F.eks. kan man til fysik undersøge vandkvaliteten i hjemmet eller til naturfag observere hvilke fugle, der kommer på hjemmets foderbræt. 


© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45