PC-ordning 


Alle elever i 5. - 9. klasse skal medbringe egen bærbar pc. Hvis man har økonomiske vanskeligheder, kan man ansøge skolen om et langtidslån af en netbook.

Den bærbare pc skal være opladet hjemmefra, så den kan køre det meste af en dag. Der er kun mulighed for opladning i pauserne på et særligt ladebord. Dette af hensyn til sikkerhed for både elever og maskiner. Det kan evt. være nødvendigt at købe et nyt batteri, når maskinen er et par år gammel.

De bærbare skal medbringes i skole hver dag. Kun i helt særlige tilfælde, kan den bærbare pc efterlades på skolen til næste dag. Hvis det rygtes, at der befinder sig bærbare pc'ere i vores lokaler, er der høj risiko for, at der begås indbrud overalt på skolen - vi har tidligere været udsat for en sådan indbrudsbølge, og vi vil for alt i verden undgå en gentagelse. Vær derfor opmærksom på vægten og holdbarheden ved valg af netbook/bærbar pc. De tekniske krav er beskedne, da programmerne ikke er så avancerede som spil mm. Enhver ny netbook eller bærbar pc (og mange med et par år på bagen) vil derfor kunne klare opgaven. Hvis man er forældre til et barn med læsevanskeligheder, stiller sagen sig lidt anderledes. Læs mere under Specialundervisning

Familierne er selv ansvarlige for de bærbare pc'ere.

3. - 4 klasse låner bærbare pc'ere som et klassesæt efter behov af skolen.

Bh.klasse - 2. klasse har ligeledes låne-bærbare til rådighed i deres hus.

Afgangsprøverne aflægges på elvens egen bærbare pc. Derfor skal alle downloade de anviste programmer i de respektive fag. Evt. udgifter til programmer afholder skolen - på linie med skolebøger.

Kun i helt særlige tilfælde kan der lånes en netbook i hverdagen.

Internettet er åbent for alle. Der logges ind med det skoletilknyttede Uni-login.

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45