Formål 

8. og 9. klasses elever skal søge optagelse på et liniefag.

Hensigten er at give eleverne mulighed for at fordybe sig i områder, som fremmer deres personlige udvikling og deres evne til at samarbejde og til selvstændigt at tage stilling. Eleverne skal udfordres til at tage ansvar, gå foran, tage initiativer, og indgå i fællesskaber. De vigtigste og bærende begreber for de tre linier er derfor: Samarbejde, indlevelse og oplevelse.

Det bliver på ovenstående baggrund liniefagenes vigtigste faglige opgave at fremme tilværelsesoplysningen, så vores elever får det bedst mulige grundlag fra skolelivet at bygge på senere i livet. Dertil kommer, at liniefagene også giver helt konkrete færdigheder og helt konkret viden, der fører til holdninger, som er bredere funderet end i de egentlige fagområder. Vi forsøger ad den vej at få liniefagene til at fremme nogle kvaliteter, som i Danmark har den allerstørste betydning for vores måde at indrette vores samfund på.

Alle elever i 8. og 9. klasse skal, på tværs af klasserne, søge optagelse på af tre liniefag for et år ad gangen. Liniefagene skemalægges som en liniefagsdag på 4 lektioner i træk, så hverdagen bliver mærkbart anderledes, bedre og endnu mere interessant. Eleverne i 9. klasse har fortrinsret, hvis et hold bliver oversøgt.

De tre linier, der kan søges optagelse på:


Drama

Friluftseventyr

Sport


Kunst/Drama kan arbejde med musik, drama, musical, billedkunst og medier. Der kan også arbejdes med fremstilling af kulisser, lyd, og filmoptagelse.

Friluftsleventyr  kan arbejde med udeliv, naturlære, førstehjælp, kanosejlads, madlavning, samarbejde, fiskeri og adrenalinoplevelser som klatring, rafting mm. - gerne i samarbejde med sportslinien.

Sport kan arbejde med sport i bred forstand, hvor holdet får indsigt i og afprøver mange forskellige sportsgrene.

Liniernes skal i løbet af året forsøge at arbejde på tværs, så f.eks. en linie underviser de andre linier, eller der laves et fælles projekt, hvor hver linie bidrager med liniens faglighed.

Form og indhold udarbejdes endeligt af liniefagets lærere/pædagoger i samarbejde med ledelsen.


© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45