Liniefag & Faglinier

Liniefagene kører på tværs af 8. og 9. klasse. De afvikles med 4 lektioner i træk hver uge frem til uge 7. Eleverne skal søge optagelse på en af de tre nedenstående linier.

Faglinierne - kører fra uge 8 og frem til afgangsprøverne begynder liegeledes på tværs af 8. og 9. klasse. Vi vil oprette linier, der passer til den aktuelle elevgruppe. Det kunne f.eks. naturfags-, sprog-, eller samfundslinier. Der vil være tilbud til alle elever, både dem, der har svært ved det faglige, og dem, der har let ved det.

Der bliver afsat 6 lærere og pædagoger til faglinierne, så vi kan oprette små hold, der passer til elevernesammensætningen.© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45