Karakterer


Karaktergennemsnit

Det er vores klare ambition på SPS, at alle elever bliver så dygtige, som det overhovedet er muligt - fagligt, socialt og personligt. Desværre fremstilles grundskolers evne til at indfri denne ambition ofte meget uhensigtsmæssigt - med et enkelt gennemsnitstal.

Vores grundskoler er blevet presset ind i en sammenligningskultur. Karaktergennemsnittet fra de enkelte skolers folkeskoleprøve sammenlignes i fuld offentlighed. Det presser skolerne til at indsnævre den brede almendannende undervisning til et langt smallere fokus på den enkelte elevs (ind)læring af opsatte og testbare mål (målstyret læring). Derved er der stor risiko for, at den vigtigste opgave, grundskolen har - demokratisk dannelse - glider i baggrunden. Hvilke konsekvenser, det kan have for samfundet, er uvist, men der er vel god grund til bekymring?

Problemet forstærkes af, at mange forældre, medier og politikere er blevet overbevist om, at gennemsnittet er udtryk for, hvor god en skole er. Det til trods for, at bedømmelsen næsten udelukkende er baseret på målbare, fag-faglige præstationer, hvor der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til forudsætningerne hos eleverne. De socio-økonomiske justeringer, der trods alt foretages i forhold til gennemsnittet, holder ikke. Det ses ofte, at en skole klarer sig væsentligt bedre ved folkeskoleprøven end naboskolen (det gælder for både frie og offentlige skoler). Det kan ikke alene forklares ved, at den ene skoles undervisning er så meget bedre.

En skole som SPS modtager alle elever - uanset forudsætningerne - så længe de kan klare sig i en almindelig grundskole. Det gør vi meget gerne, da vores skole skal være et spejl af det omgivende samfunds borgere. Vi har derfor i sagens natur elever, som fagligt har det let og elever, der har det svært. I den demokratiske dannelse er det særdeles vigtigt at møde klassekammerater med forskellige baggrunde og forudsætninger - præcis som det samfund, vi alle er en del af, er sammensat af vidt forskellige borgere med vidt forskellige vilkår. Tilmed viser det sig i de undersøgelser, der er lavet på området, at elever, der har det fagligt let, ikke bliver dygtigere af at gå i klasser med kun faglige hurtigløbere - tværtimod. En spredning i det faglige niveau i en klasse er altså ikke et problem for dem, der har muligheden for at nå langt fagligt.

Det er helt klart, at det presser SPS, hvis man forventer, at vi altid skal præstere et højere gennemsnit end vores nabofolkeskoler. Nogle (de fleste) år ligger vi højere, andre år ligger vi lavere - helt afhængig af, hvordan klassen er sammensat. Det har også betydning, at vi kun har et spor - der er ikke andre klasser på årgangen til at udjævne gennemsnittet.

I stedet for at fokusere på karaktergennemsnittet fra sidste års folkeskoleprøve er det meget vigtigere at fokusere på eget barn. Bliver mit barn udfordret - er lærerne tilfredse med indsatsen. Foregår udviklingen, som vi forestiller os, den er mulig - både socialt, personligt og fagligt?

Det har den største betydning, at vi alle føler os sikre på, at eleverne uanset faglig formåen bliver så dygtige, som det er muligt. Det kræver tillid mellem skole og hjem og tillid til, at lærerne er dygtige og yder deres bedste.

Når tilliden er i top, har lærerne fred og en ro til at arbejde bredt med undervisningen og den enkelte elev i stedet for at føle et pres for at opnå de højest mulige karakterer på baggrund af en meget smal undervisning/indlæring.

På SPS taler vi om, hvor vigtige disse forhold er. Vi bruger tid i bestyrelsen, studiekredsen, på pædagogisk råds møder og i ledelsen på at finde fodfæste i den nuværende sammenligningskultur. Vi skal holde fast i den brede almendannende undervisning og bruge den nødvendige tid på både de faglige hurtigløbere og dem, der har brug for ekstra hjælp. Og vi må klart afvise, at karaktergennemsnittet alene fastsætter en skoles kvalitet.

Er det ikke på tide, at vi holder op med at lægge elevernes karakterer sammen og sammenligne gennemsnittet med andre skoler? Kan vi være bekendt overfor børnene at gøre dem til objekter i gennemsnitstal og statistikker?. De har vel krav på at blive set og hørt på som unikke enkeltindivider, der indgår i skolens fællesskab?

Der er stor tillid til lærerne og til skole/hjemsamarbejdet på SPS - og vi gør på den baggrund vores bedste for at indfri forventningerne til skolegangen, dannelsen og karaktererne. Vi håber, at vi med denne skrivelse har gjort rede for, at et gennemsnitstal ikke kan bruges som kvalitetskontrol, og at elever uanset fagligt ståsted, får en særdeles god undervisning, så længe der er tillid mellem parterne.


Med venlig hilsen: Skolens bestyrelse, det pædagogiske personale og ledelsen


Link til UVM angående overgang til anden uddannelse - opgørelsen er desværre mangelfuld: 

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEOU_overgang_til_3_mdr&rs%3aCommand=Render&InstNr=213007


Link til UVM angående karaktergennemsnit:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/TargitProxy?doc=vfs://Global/Grundskolen/Lov%20om%20gennemsigtighed/GS_LovOmGennemOg%C3%85benhed_Karaktergennemsnit.xview&STIL%20Tabular%20GS_Karakterer.GS%20Resultater.[Institution].[Institutionsnummer]=[Institution].[Institutionsnummer].%26[213007]

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45