It i undervisningen


It skal indgå i undervisningen på en velafbalanceret og velovervejet måde.


It skal anvendes, når det er en fordel for det , der undervises i.


It skal ikke anvendes, hvis det ikke er en fordel for det, der undervises i.


Det er lærerens/pædagogens ansvar at kunne forklare, hvorfor it bliver anvendt eller ikke anvendt.


Der er computere til rådighed på skolen for de yngste klasser, som kan bruges efter behov.


Fra 5. klasse skal alle elever hver dag medbringe deres egen bærbare computer. En hvilken som helst standardudstyret computer rækker fint til skoleopgaverne.


Vi bruger gratis og uafhængige programme så vidt, det er muligt. Pt. bruges Libre Office som skrive-, regne- og præsentationsprogram. Dertil kommer en række skoleprogrammer og portaler, som skolen betaler for.© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45