Pæd. studiekreds

Hvert år afholder vi en studiekreds for det pædagogiske personale og ledelsen for at opretholde en kontinuerlig samtale om det at holde skole, hvad børn og unge skal møde i skolen og hvorfor vi gør, som vi gør.

Vi skal hele tiden være opmærksomme på, at vores professionelle fane holdes højt og levende, så eleverne og forældrene kan tale med og møde et afklaret og dygtigt pædagogisk personale.

Studiekredsen afvikles i januar/februar hvert år med to helaftensmøder, hvor temaerne behandles og sættes i forhold til egen gerning, skolen og samfundet som helhed.

Vi er meget bevidste om denne årlige vitaminindsprøjtnings værdi for det pædagogiske personale.

Siden studiekredsens start 2002 har vi læst nedenstående bøger - pt. sammenlagt ca. 2375 sider.


2002: ”Samtalens mulighed” af Holger Henriksen 160 s.

2003: ”Didaktik”, KVAN 123 s.

2004: ”Livsoplysning”, KVAN 111 s.

2005: ”Pædagogisk filosofi” af Ebbe Vestergaard 187 s.

2006: ”Mod til at undervise”, festskrift til Hoger Henriksen, Red. Alexander von Oettingen 143 s.

2007: ”Kampen om skolen” af Ole Pedersen 195 s.

2008: ”Det faglige løft” af Jørn Lund 142 s.

2009: ”Vild med dannelse – fra Goethe til Google” af Daniel Øhrstrøm 172 s.

2010: ”Pædagogik og lærer professionalitet” red. Tove Kvernbekk 224 s.

2011: ”Samtaler om skolen” af Marianne Jelved 138 s.

2012: ”Friluftsliv – natur, samfund, pædagogik” af Peter Bentsen m.fl. 213 s.

2013: ” Børn er det vigtigste i verden – fremtiden, skolen og barnet” af Steen Hildebrandt 214 s.

2014: “Krisen i dansk Pædagogik” af Thomas Rømer 201 s.

2015: “Metodefriheden og dens fjender” af Holger Henriksen 150 s.

2017: “Hattie på dansk - Evidenstænkning i et kritisk konstruktivt perspektiv” af Nepper Larsen, Rømer m.fl. 156 s.

Læste sider indtil dette år i alt: 2529

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45