Søborg Privatskole 2,0

Anden del af Søborg Privatskole 2,0 handler om det bygningsmæssige bidrag til skolens opgradering. Det er vigtigt at se bygningsdelen som en klar forbedring af indeklimaet, undervisningeslokalernes beskaffenhed, det sociale rums nye fine muligheder mm. Altsammen skal være med til at løfte fælleskabet og det faglige udbytte af undervisningen.

Herunder følger en liste over de planlagte udbygninger og forbedringer, som er planlagt til at være færdige i skoleåret 2015/16. Vi ser frem til med stor glæde og spændning:


SP-café

Eleverne er meget interesserede i at få et samlingssted, hvor man kan mødes både i undervisningen og pauserne. En overdækning samt gulv og glasfacader skal etableres mellem bygningerne 3, 4 og 5, hvilket betyder et rum på ca. 200 m2. Det kommer til at betyde, at man kan gå indendørs mellem de tre huse, som på den måde smelter sammen til ét stort hus. Der skal etableres et hyggeligt miljø, som kan fremme fællesskabet og i undervisningstiden kan området bruges i mange forskellige sammenhænge, som kan fremme fagligheden. Der kan også  åbnes op direkte ind til biblioteket, hjemkundskab, data mv., når det findes nyttigt.


Loft til kip i 6. og 7. klasse

Der skal etableres loft til kip og opsættes et luftskiftningsanlæg i 6. og 7. klasses klasseværelser. Lokalerne trænger til denne udvidelse, som helt sikkert vil føre til et særdeles godt indeklima og derved skabe bedre forudsætninger undervisningen og læringen.


Bålhus

Det nye bålhus har ladet vente på sig. Men vi ser frem til at kunne rejse det i dette skoleår. Bålhuset har stor betydning for sfo'en, liniefaget friluftseventyr, udeundervisning, arrangementer m.m.


Lille boldbane

Der skal etableres en lille boldbane hurtigst muligt på plænen ved bygning 2, da behovet er stigende. I indeværende skoleår må vi etablere en midlertidig løsning - senere skal en permanent bane anlægges.


Vedligeholdelse

De øvrige bygninger skal løbende vedligeholdes inde og ude af hensyn til undervisningsmiljøet og bygningernes sundhedstilstand.

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45