Kommunikationsveje

For at informere alle på skolen på den bedst mulige måde er det nødvendigt med en god, klar og synlig kommunikation. Det er vigtigt, at alle tager et medansvar og er aktive både som afsendere og modtagere.

Alle er velkomne til at kontakte skolen - følg blot nedenstående anvisninger.

Hvor henvender man sig som forældre.....

Bestyrelsen - 
Forhold vedr. skolens overordnede struktur og økonomi. Forslag og ønsker kan sendes til bestyrelsen.

Klasselæreren - 
Vedr. faglige, sociale og pædagogiske forhold omkring eget barn eller klassen.

Ledelsen -
Forhold ang. administration og overordnede forhold vedr.:
- undervisning
- medarbejdere
- pædagogik

Sfo - 
Alle forhold vedr. skolefritidsordningen.

Kontoret -
Hvis du skal i kontakt med dit barn eller har brug for oplysninger om betaling, skolen, træffetider, busser osv.

Faglærere - 
forhold der specifikt angår faget eller læreren.

__________________________________________

Hvor henvender man sig sig som elev......

Ledelsen - 
I særlige tilfælde kan du gå direkte til skolens ledelse.

Klasselæreren - 
Den voksne person på skolen, du kan tale med, hvis du har problemer i klassen eller med skolearbejdet.

Elevrådet - 
Hvis du vil have indflydelse på din skole, eller hvis du har nogle forslag, kan du kontakte elevrådet, der så kan gå videre til pædagogisk råd eller ledelsen.

Forældre - 
Hvis du har gode eller dårlige oplevelser med din skolegang, er det vigtigt at fortælle dine forældre om det.

Kontoret -
Hvis du skal låne en telefon, skal i kontakt med dine forældre eller hvis du har brug for oplysninger m.m.

Klassens time - 
Hvis du vil tale med hele klassen om noget, kan du gøre det i klassens time.

 

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45