Generalforsamling ekstraordinær 2018 - referat


Referat af ekstraordinær generalforsamling

den 7. juni 2018


Dagsorden:


1) Valg af dirigent

2) Forslag om vedtægtsændringAd 1)

Bestyrelsen foreslog Morten Vaabengaard som dirigent. Morten Vaabengaard blev herefter valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Der var 6 stemmeberettigede til stede og 0 fuldmagter, d.v.s. i alt 6 stemmer.


Ad 2)

Bestyrelsen fremlagde forslagene til ændring af vedtægten som fremført på den ordinære generalforsamling.

Forslaget vedr. ændring af §2, stk 4 blev enstemmigt vedtaget.

Forslaget vedr. ændring af §2, stk 5 blev enstemmigt vedtaget.

Forslaget vedr. ændring af §7, stk 2, pkt 1 blev enstemmigt vedtaget.


WL takkede dirigenten for god ro og orden.


_________________________________________________

Dirigent Morten Vaabengaard

Referent Nina Skydsgaard


© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45