Beretning ledelsen 2019


Søborg Privatskole & Skovbørnehave driver en privat grundskole fra børnehaveklasse til 9. klasse med tilhørende skolefritidsordning. Dertil kommer en udflytter-skovbørnehave, som er beliggende på Skovskolen i Nødebo.

Årets økonomiske resultat viser et mindre underskud på driftsresultatet, hvilket ikke er helt tilfredsstillende. Der er dog kendte årsager, bla. har vi skiftet bank til Andelskassen Fælleskassen, og vi har skiftet realkreditinstitut til LR Realkredit, hvilket har medført ekstraordinære udgifter til låneomlægninger mm. Vores økonomi skal lande tæt på et nul-resultat, så skolen ikke opbygger en større formue, men det skal naturligvis helst lande på plussiden. Da omsætningen er på ca. 22 mill. kr., er det en balancegang at ramme et præcist resultat. Der er budgetteret med et mindre overskud i 2019.

Tak til Nordea for mange års godt samarbejde. De har stået bag os i tykt og tyndt. Desværre er kreditvurderingsafdelingen i Nordea blevet så dominerende, at mange frie skoler er bekymrede. Vi rangeres nu som almindelige virksomheder, hvor overskudsgrad mm. tæller. Da vi tilstræber at have en økonomi tæt på et nulresultat, får vi nu en dårligere rangering i Nordeas kreditvurderingssystem end tidligere. Derfor er det blevet sværere og dyrere at låne, og der opereres med forkortede løbetider på lån. Andelskassen Fælleskassen har stor erfaring med skoler, gymnasier og andre selvejende institutioner. De kender økonomien indgående, og er på den baggrund glade for at låne ud til den slags virksomheder. Vi ser frem til et godt samarbejde med Fælleskassen og LR.

Vi kunne godt tænke os at få lidt flere elever. Der er ingen tvivl om, at Nordsjælland mangler børn i skolealderen. Gennem mange år er børnetallet krympet. Det kan vi også se på nogle af de klasser, som går her. Vi har ikke de lange ventelister, som vi tidligere havde. Alle som én her på skolen arbejder derfor hver dag på at gøre det så godt, at vi kan tiltrække lidt flere elever. I dette forår oplever heldigvis en vending. I øjeblikket kommer der en hel del flere elever til. Klart flere end antallet, der af den ene eller anden grund forlader os. Der har genenm tidens løb været op eller nedgang i elevtallet, men aldrig så meget, at skolen har været presset for alvor.

I de kommende børnehaveklasser ser det meget fint ud. 2020, 21 og 22 er fyldt op, og der er venteliste - 24 venter på 2020-listen udover de 26, som er optaget.

Sfo'en benyttes af næsten alle børn i bhkl.-3. klasse, hvilket er godt og vigtigt for det sociale liv. I slutningen af 3. klasse er der dog en del udmeldelser, hvilket er helt naturligt, da børnene er blevet meget mere selvhjulpne.

Skovbørnehaven kører fantastisk. Der er god søgning, og skovbørnehaven er på 4 1/2 år blevet sædeles populær.

Udskolingen har vi justeret i et samarbejde mellem pædagogisk råd og bestyrelsen. Der bliver kun oprettet klasser med to-lærerordning og maks. 32 elever i de klasser, hvor vi kan se, at det er realistisk. Også her kan vi mærke, at der faktisk er færre børn i vores område. De klasser, som vi ikke kan opgradere til maks. 32 elever, forbliver en almindelig klasse med et maks. på 24 elever og en-lærerordning helt frem til og med 9. klasse. Vi håber dog, at vi på længere sigt kan få udskolingen til at blomstre med 32-elever i klasserne, da det har vist sig at være en fordel for både elever, lærere og undervisningen.

SP-Café 2 er nu endelig kommet i gang. Vi ser frem til den nye bygning er på plads til stor gavn og glæde for 6. og 7. klasserne. Indretning mm. er i overvejelsesfasen, da der kan rokeres rundt på forskellige fag og lokaler.

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser, der kan have indflydelse på regnskabets aflæggelse.

Skolen har ikke i regnskabsåret haft transaktioner af væsentlig karakter med andre offentligt støttede institutioner.

Skolen modtager tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. På foranledning af en forespørgsel, har vores revisor, BDO, foretaget en undersøgelse af skolens brug af tilskudsmidlerne. Konklusionen var klar: Skolen anvender alle midlerne efter hensigten og reglerne. Vi anvender midlerne til støtte ude i klasserne, på specielt tilrettelagt undervisning for enkelte elever og til at sikre, at eleverne integreres på bedst mulige vis i indskolingen.

Vi ser frem til 2019 med håb og forventning om at kunne tiltrække lidt flere elever. Der er ingen tvivl om, at vi har en fantastisk medarbejderflok, som alle gør deres bedste for at promovere skolen gennem den daglige indsats. Vores almindelige aktiviteter kan fastholdes på et højt niveau. Det gælder både mht. undervisningen, vedligeholdelsen og udviklingen af skolen, sfoén og skovbørnehaven.

Jeg vil gerne afslutte med en stor tak for samarbejdet med jer forældre og en stor tak til de kære elever, som fylder vores skole, sfo og skovbørnehave med liv hver dag.

En stor tak til personalet for en engageret og vedholdende indsats for SPS. Det gælder det tekniske og administrative personale og hele det pædagogiske personale. I udgør livet her i hverdagen sammen med børnene.

Tak for et tæt og godt samarbejde med lederkollegaerne: Henrik i skovbørnehaven, Lars i sfo'en, Hanne der er vores faglige leder og Nina, vores viceskoleleder. I er særdeles inspirerende for mig og de kollegaer, I arbejder sammen med hver dag, og I er stærke medbærere af kulturen på SPS.

Tak for et altid tæt, spændende, udfordrende og seriøst samarbejde med jer i bestyrelsen. I jeres indsats for skolen, står i bag både gode og lette beslutninger, såvel som tunge altafgørende beslutninger i forbindelse med økonomi, personale og kulturen på SPS. I har gjort et virkelig godt stykke arbejde siden vi mødtes til generalforsamling for et år siden.

Til sidst vil jeg takke vores direkte samarbejdspartenere: Allan Henriques - vores tilsynsførende, der altid står for et godt og lærerigt samarbejde - Gribskov Turist, Skovskolen, Utsikten i Sverige og Forsamlingshuset i Søborg. Og så skal der igen i år lyde en stor tak til Støtteforeningen, der som så mange gange før, godt selv kunne trænge til lidt støtte - tilmeld jer gerne, hvis I vil tjene denne noble sag. Vi kan I hvert fald år efter år glæde os over den fine indsats fra foreningen ved vores fester og arrangementer.


Tak for ordet

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45