Beretning - ledelsen 2017


Formel del, der står i rivisionens årsrapport (regnskabet):


Skolens regnskab udviser et tilfredsstillende resultat for 2016, da der, på trods af store investeringer i udskolingen, er et lille overskud i skolen. Det særskilte regnskab for Skovbørnehaven Søborgen udviser også et minimalt overskud, men det har haft konsekvenser for både forældre, børn og medarbejdere, at Gribskov Kommune igen i år lod tilskuddet falde drastisk.

Vi har i 2016 hævet skolepengene med 70,- pr. md. (ca. 6 %) til 1195,- pr. md. for at kunne følge med i den almindelige prisudvikling. Sidste stigning ligger tilbage i 2012, så også på den baggrund mener vi, det var i orden.

I sfo'en er betalingen ikke sat op i 2016, men er sat op pr. 1. januar 2017 med med 50,- pr. md. pga. faldende statstilskud.

Taksten i Skovbørnehaven har i 2016 været den samme hele året, nemlig 1765,- pr. md. (1640 i takst +125 til bussen). Fra 1. jan. 2017 er taksten nedsat en smule til 1750,- (busafgiften er blevet lagt ind i taksten). Nedsættelsen drejer sig om 15,- pr. md. Vi kan dog ikke helt matche kommunens takst på 1674,- på baggrund af det reducerede tilskud.

På den pædagogiske front har vi især arbejdet med den nye udskolingsmodel for 6. - 9. klasse. Vi er kommet rigtig godt i gang, og 6. klasse august 2017 er fyldt op. Dertil kommer tilsagn om at ansøge om en plads i 6. klasse 2018 fra alle på ventelisten. Så den side af sagen kører meget fint.

Eleverne synes godt om konceptet, og det er tydeligt, at nuværende 5. kl. glæder sig til at modtage de 8 nye til intro-dag i juni.

Undervisningen fungerer vældig godt. De fleste lærere er føler sig godt til rette i det nye samarbejde med kollegaerne. Vi har dog også opdaget nogle knaster som f.eks., at det kan være en stor mundfuld at være klasselærer i to klasser. Vi arbejder derfor på en ny kontaktlærermodel til næste skoleår, så dansklærerne aflastes.

Vi er så begejstrede for udskolingsmodellen, at den, i den tilrettede udgave, skal fortsætte.

Der er dog brug for lidt mere plads til 6. og 7. klasse. Derfor har vi sat byggeprojekt SP-Café 2 i gang. Succesen med SP-Café 1 har nemlig været enorm, og vi håber at kunne følge op med endnu et pletskud. I øjeblikket forhandles finansiering, byggetilladelse og vores egne tilkøb i forbindelse med byggeriet. Det er igen entreprenør, Søren Ullersted, der skal bygge, når vi kommer så langt.

Byggeprojekt SP-Café 2 er en sammenbygningen af bygningerne 1 & 2 med præcis samme udseende ude og inde som SP-Café 1. Den bliver dog kun halvt så stor.

Der følger en række goder med ved byggeriet:

SP-Café 2 giver 6. og 7. klasse et dejligt, tiltrængt rum, som kan bruges i undervisningen eller i pauserne.

Vi bygger to stærkt ønskede toiletter i bygning 2.

Mad & livsstil skal flyttes til SP-Café 2.

Gør det selv-værkstedet (gds) får nyt, højere tag og udeværksted på bagsiden af bygningen.

De to fag (gds og mad & livsstil) afvikles i 6. og 7. klasse, så det er en meget logisk flytning og udvidelsen af mulighederne er mangfoldige.

Naturvidenskabslinien (naturfag og fysik) får det tidligere mad & livsstilslokale, der forbindes med nuværende naturfag/fysik med en dobbeltdør. Det giver væsentligt bedre lokaler til naturvidenskabslinien. Lokalet kan også bruges af 8. og 9. klasse som ekstra undervisningslokale i de øvrige fag.

Når vi har gennemført byggeri og lokaleflytninger, vil 6. og 7. klasse stå med et stort område, som er deres, og 8. og 9. klasse vil stå med et kæmpe område. Det er lige, hvad vores nye udskoling har brug for.

Der er altid meget fokus på medarbejdernes trivsel. Der er indbygget en lang række foranstaltninger i hverdagen, som skal vedligeholde et godt arbejdsmiljø. Ledelsen afholder jævnligt møder medarbejderrepræsentanter for at opretholde en føling med, hvad der rører sig. Arbejdsmiljøudvalget har jævnlige møder, hvor vi opfanger de fleste problemer, mens de er overkommelige.

Undertegnede har fået lov til at arbejde sammen med elevrådet. Det giver en meget kort vej for eleverne til ledelsen og omvendt. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med elevrødderne fra 4. - 9. kl., og foreningsdemokratiet folder sig ud på bedste vis. Et af hovedpunkterne på møderne er elevernes trivsel - det er jo en klar mærkesag for os, som vi alle tager medansvar for.

Med henblik på de sociale klausuler, har vi to personer ansat i fleksjob, så vi på den måde opfylder samfundets forventninger til virksomheders engagement og ansvar i forhold til social velfærd.

Vores inklusionspenge går til en ekstra pædagog i børnehaveklassen, så der er to pædagoger fire dage om ugen. En dag om ugen er der en lærer med. Dertil kommer støttepædagoger eller tolærerordninger især i indskolingen.

Generelt har 2016 været et godt og spændende år, hvor det er lykkedes at køre de seks nye lærere, der blev ansat august 2016, ind på aller bedste vis. Vi er bare glade for hver eneste af jer.

Der er stor tilmelding til skolens klasser - også til den nye udskoling - til de kommende børnehaveklasser og skovbørnehaven – et godt signal om, at det, vi arbejder og står for, er efterspurgt.

Forventningen til det kommende år er derfor, at der fortsat bliver stor aktivitet med henblik på at udvikle den nye udskolingsmodel. Vi vil også udvide vores specialundervisningstilbud, som skal have endnu bedre muligheder for at undervise børn, der har brug for ekstra hjælp til skolearbejdet.

Økonomien ser fornuftig ud, så vi forventer et overskud i 2017.

Sfo'en er godt i gang med at tænke i nye baner i forhold til faldet i tilskud, bl.a. gennem større aktivitet i forhold til støttefunktioner i skolen. Skovbørnehaven skal videreudvikle det stærke koncept i tråd med skole og sfo, men skal også slås for et bedre tilskud.


Mundtlige beretning - i kort form:


Særligt for i år:

Nye udskoling - kommet godt i gang, stor tilmelding, særdeles glade for ordningen. Vi samler op i morgen på pr-møde, så vi kan justere ordningen.

Et kig fremad:

Projektlinie, naturvidenskabelig linie,


Vores placering i samfundet:

I forlængelse af sidste år følger jeg op her.

Sammenligning af karaktergennemsnit reducerer skolerne til målopfyldelse af meget snævre mål.

Vi mister fagenes bredde og dybde og stirrer os blinde på test og prøver, som er stærkt begrænsende for undervisningen.

Vi risikerer at miste hensigten med grundskolen: Den demokratiske dannelse.

Her arbejder vi derfor med at sætte ord på, hvad demokratisk dannelse handler om:

At acceptere og forstå samtalen som det fælles grundlag.


Dem, der kom og dem, der gik i årets løb:

Vi har i årets løb sagt farvel til WT, der efter 22 år her på skolen valgte at prøve noget andet end lærerjobbet. Vi har holdt behørig afsked med ham og ønsket ham held og lykke fremover. Som I ved, fyldte WT utrolig meget som skolens musik- og showmand. Vi troede faktisk ikke vi kunne fortsætte skolen uden ham - så galt var det. Og det blev jo ikke bedre af, at JA kom og fortalte, at han også ville noget andet og derfor stoppede 31. juli. Der røg vores guitarmand, billedkunstlærer og meget andet godt gennem 9 år. Det var en hård nyser at skulle undvære de to personligheder - og så på en gang!

Men vi kom altså igennem det! På forunderlig vis dukkede nye fantastiske lærere op. Både som erstatning for de to, men også i forbindelse med ansættelserne i den nye udskoling. Alle som én er gået ind i jobbet med kæmpe engagement og har løftet skolen og hele personalegruppen. Tak til jer alle!

De nye er:

Louise Bonne - dansk, historie, specialundervisning

Michael Bothe - engelsk, naturfag, idræt, sportslinien, gds

Nicolas Manley Nielsen - matematik, naturfag, idræt

Peter Halaburt - musik, store fortællinger

Signe Christensen - dansk, billedkunst, medie & eventlinien, specialu.

Sis Andersen - dansk, engelsk, mad & livsstil

I er alle i fuld gang og er ved at etablere jer godt og grundigt på SPS.

Også velkommen til Heidi Gejpel, der er ansat på deltid som rengøringsassistent.


Så skal jeg sige tak for samarbejdet i det forløbne år.

Tak til bestyrelsen, støtteforeningen, det pædagogiske, det administrative og det tekniske personale for et konstruktivt og positivt samarbejde. Og tak til alle vores eksterne samarbejdspartnere - ikke mindst Nordea, Gribskov Turist, BDO og Skovskolen.

Tak til bestyrelsen for et spændende, godt og udbytterigt samarbejde. I har igen udvist mod, handlekraft og vilje til at træffe de vigtige, de sjove og de svære beslutninger.

Vi ser frem til endnu et godt, spændende og udviklende år sammen med jer der bliver og de nye, der kommer ind i bestyrelsen.

Tak til afdelingslederne Henrik, Lars og Hanne og ikke mindst til viceskoleleder Nina for et godt samarbejde. Vi har haft en fantastisk tur sammen til vores venner i Ed, hvilket har været til stor gavn for vores samarbejde.

Tak til alle medarbejdere for et suverænt samarbejde. I bærer på allerbedste vis den hverdag, som gør, at så mange forældre og elever vælger vores skole. Alle som én er uundværlige for helheden.

Tak til Kurt Andersen, vores afgående tilsynsførende. Kurt har stået for en fantastisk sparring for både lærere og ledere. Vi har også lært dig at kende som den venlige, vidende og vejledende - i alle tilfælde på en sober og saglig grund. Den eneste formildende omstændighed ved din fratrædelse er, at vi har fået endnu en tidligere skoleleder, Allan Henriques, overbevist om, at han skal stille op her som kommende tilsynsførende. Vi glæder os til det kommende samarbjde (under forudsætning af, at du bliver valgt om lidt), og ser frem til en lige så spændende givtig periode med dig, som vi tydeligvis har haft med Kurt.

Tak til jer forældre for et spændende, loyalt og godt samarbejde. Og ikke mindst tak til alle jer kære elever, som hver dag fylder vores skole med stor livsglæde.

Tak til den kære støtteforening – Igen har I leveret ved vores fester - ikke mindst dimissionsfesten.

Med ønsket om et godt nyt år takker jeg for ordet.


Lars Willer

Skoleleder

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45