Beretning - bestyrelsen 2017

Det er nu et år siden vi var samlet her sidst til generalforsamling, og vi indtog den nye SP-café. Den er blevet brugt meget af alle elever og ikke mindst af 8. og 9. kl., både i frikvartererne og i undervisningstiden som gruppearbejdslokale.

For 2,5 år siden fik vi vores skovbørnehave, men igen i år skulle Gribskov Kommune spare penge. Fra min stol kan jeg kun sige en ting: Det er valgår. Hvad betyder det? Der blev lavet en aftale, vi godt kan leve med. Hvad der sker efter valget, ved vi ikke, men en ting er sikkert: Bestyrelsen, ledelsen og ikke mindst medarbejderne i børnehaven vil kæmpe for at Søborg Privatskole også har en skovbørnehave langt ind i fremtiden.

Derfor vil jeg gerne sige tak til alle medarbejdere i skovbørnehaven for det store arbejde I gør for alle de glade børn.

Hvad har bestyrelsen lavet i det år som er gået:

Når man sidder i bestyrelsen på en privatskole, taler man meget om økonomi, da det er grundlaget for, at skolen kan køre.

Vi taler også om det at tale sammen - at tale ordentligt til og om hinanden også skriftligt. Her tænker jeg på SkoleIntra. Vi vil gerne have at vores børn taler ordentligt om og til andre, og det skal vi som forældre også tænke på, når vi sætter os til tasterne. Derfor er en opfordring fra bestyrelsen, at alle, lige fra elever til lærere og forældre, tænker sig om, inden man taler/skriver rundt. Vi ved alle, hvor let man kan støde eller såre modtageren. Søborg Privatskole & Skovbørnehave har en 0- tolerancepolitik vedr. mobning. Vi skal alle gøre denne skole til det bedste sted at være.

Vi taler om PISA-undersøgelser og læste en god artikel i januar i år.

Kina er ikke nr. 1, som de var i 2009 og 2012. Nej nu er de gået fra en 1. plads til en 10. plads. I læsefærdigheder ligger de på en 27. plads.

Hvad er der sket? Når Kina i 2009 og 2012 lå som nr. 1, var det fordi, de udvalgte en række eliteskoler fra Shanghai til at repræsentere hele landet. I 2015 valgte Kina, som vi her i Europa, at udvælge flere skoler fra alle egne af landet.

Omsat til dansk svarer det til, at det kun var de allerbedste skoler i Ordrup, Klampenborg og Gentofte, der skulle repræsentere Danmark. Skoler i London repræsenterede Storbritannien og skoler i Boston hele USA.

Nu skal det hele ikke gå op i PISA-undersøgelser, men det skal lige med, hvor godt Danmark ligger. Danmark ligger over OECD-gennemsnittet.

Ud af de 35 OECD-lande ligger Danmark nummer 7 i matematik, nr. 15 i naturfag og nr. 15 i læsning.

Skal vi være en superskole? Ikke på bekostning af elever, som har brug for ekstra hjælp i timerne. Hvordan klarer Søborg Privatskoles elever sig efter skolen? Godt, når vi hører fra de videregående uddannelser. Det er vigtigt, at Søborg Privatskole leverer unge mennesker, som kan klare sig i samfundet. Bestyrelsen, ledelsen og ikke mindst lærerne gør, hvad vi kan for at få alle unge helt igennem 9 års skolegang. Vi forældre vil altid gerne have det bedste for vores børn. Et højt gennemsnit for mit barn, gør mig dog ikke mere glad, end hvis mit barn får et 6-tal for en opgave, hvor jeg ved, at de har gjort alt, hvad de kan.

Når man ser på gennemsnitskaraktererne på hjemmesiden, fortæller de så, om det er en super skole, eller fortæller de bare, hvordan det gik dette års elever? Vi har jo forskellige elever, og på nogle årgange er der flere elever, som har brug for mere hjælp. De kommer måske ikke ud med det bedste gennemsnit. Derfor er det vigtigt ,at vi ikke kun taler karakterer, men også taler om trivsel.

Rammerne på skolen er vigtige for en god skolegang. Her på Søborg Privatskole har vi ikke brosten, som eleverne skal lege på, men græs så de kan blive naturligt beskidte.

Som nogle nok har bemærket, søger vi nye lærere til at styrke undervisningen af elever, som har brug for mere hjælp. Vi glæder os til at se, hvordan Hanne Stevn Jensen og Lars Willer får det hele på plads i 2017.

Det var også i dette bestyrelsesår, det nye 32-6-9 skulle stå sin prøve. I foråret 2016 skulle ledelsen sammen med lærerne få alle ender til at nå sammen, idet 6. og 7. klasse skulle gå fra at være 24 til at blive 32 elever. Vi fik flere nye lærere på skolen, da 32-6-9 betød, at der skulle være to lærere i hver af de nye store klasser. Bestyrelsen og ikke mindst ledelsen var meget spændt på, hvordan det nu ville gå. Op til sommerferien 2016 kom der to opsigelser. Den ene var fra Wenzel, som har været lærer på skolen i rigtig mange år, da han ønskede at prøve noget nyt. Bestyrelsen ønsker ham held og lykke i det nye job og en kæmpe tak for alle de gode år, han givet skolen og ikke mindst alle sine elever.

Vi skulle også sige farvel til Simone. Hun var været en super kollega, og fra første dag spredte Simone glæde. Det er dog altid godt, når man gerne vil uddanne sig yderligere. Vi ønsker Simone held og lykke i fremtiden.

Da vi var gået på sommerferie, tikkede der endnu opsigelse ind, Det var Jesper, som gerne vil prøve noget nyt, og derfor valgte at sige farvel til Søborg efter ca. 9 år på skolen. Vi ønsker ligeledes Jesper held og lykke i fremtiden med det nye job.

Morgensang var i fare, da både Jesper og Wenzel var væk. Hvad så? Vi ansætter bare to nye musikere, så morgensang kører som vanligt. 1. august 2016 startede der i alt seks nye lærere på skolen, og som jeg fortalte til juleafslutningen til personalet, så var det, som om de alle havde været sammen i flere år. Stort velkommen til jer alle.

Nu startede det for alvor, nu skulle 32-6-9 stå sin prøve. Som forælder i begge klasser vil jeg gerne sige en ting. Det var en super god ide, Katja fra kontoret fik i 2015! Udover de 6 nye lærere, begyndte der også 14 nye elever, som skulle i 6. og 7. klasse. Her kom svaret fra lærerne i de klasser: ”Det går bare så godt.” Begge klasser er fyldt godt op. Vi er nu klar til at byde den kommende 6. klasse velkommen i 32-6-9-klubben med to lærere i alle timer.

Til jer forældre, som har børn i den kommende 6 klasse: I skal ikke være nervøse, det kommer til at gå rigtig godt også for jeres klasse.


2016 var året hvor Søborg Privatskole / sfoén skulle sige farvel til Marianne som gerne vil have mere tid til at nyde livet på efterløn Stor tak skal der lyde fra bestyrelsen. Vi ønsker dig alt det bedste med at nyde livet.


Hvordan skal det gå med sfo’en? Med det fantastiske personale og Lars Nørholm i spidsen, skal det nok gå. Lars, der skal også lyde et tillykke med det projekt, som du har lavet med sådan et flot resultat. Stor tak til alle i sfo’en.


Søborg Privatskole & Skovbørnehave har også en Støtteforening.

Det er en forening, som hjælper skolen ved forskellige arrangementer. Støtteforeningen hjælper til ved sommerfesten, julefesten, dimissionsfesten og ikke mindst discofesten for 3. - 4. - 5. klasse. Stor tak for jeres arbejde. Jeg ved, det glæder børn, lærere og ledelsen, at I gerne vil hjælpe til. Uden jer vil der ikke være sådan en stor discofest for alle de glade børn. Igen i år var der fuldt hus - alle børn var med. Stor tak til de tre lærere, som deltog.


Til sidst til jeg gerne takke hele personalet på Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Det er lige fra rengøringen til pedellen og hans medhjælper, kontorpersonalet, og ikke mindst alle jer lærere - uden jer ingen skole. Uden personalet i Skovbørnehaven - ingen børnehave. Derfor stor tak til jer alle sammen skal der lyde fra mig og resten af bestyrelsen.


Jeg vil slutte af med en tak til ledelsen, Lars og Nina, Tak for det samarbejde vi har haft. Tak for det store arbejde, som I laver. Jeg og bestyrelsen ser frem til at arbejde sammen med jer endnu et år.

Tak fordi I lyttede med.På bestyrelsens vegne.


Willy Lorentzen

Formand

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45