Forældrenes

ABC- vejen til det bedst mulige samarbejde og den bedst mulige kommunikation mellem skole og hjem
Er du i tvivl om, hvad du skal gøre i en given situation, så læs nedenstående – forhåbentlig finder du et godt svar.


________________________________________


Skolens opbygning

Søborg Privatskole er en forening, som er oprettet af en forældrekreds. Det er vigtigt for foreningens levedygtighed, at medlemmerne er loyale overfor foreningen og respekterer vedtægten og de vedtagne regler.


Generalforsamlingen, der udgøres af skolens forældrekreds, er skolens øverste myndighed – det er altså din skole. Her vælges en bestyrelse på syv medlemmer bestående af forældre, der har børn gående på skolen.


Bestyrelsen har ansvaret for skolens overordnede linier og økonomi. Det er bestyrelsen, som ansætter ledelsen, der skal varetage skolens drift.


Skolens leder er ansvarlig for den pædagogiske ledelse og står for den økonomiske ledelse i hverdagen. Skolens ledelse indstiller de øvrige medarbejdere til ansættelse.


Medarbejderne varetager under størst mulig frihed og ansvar skolens opgaver – lige fra undervisning og aktiviter i sfo'en til administration og vedligeholdelse. I hverdagen er det medarbejderne, der har kontakten med elever og forældre.Kommunikation

For at informere alle på skolen på den bedst mulige måde er det nødvendigt med en god, klar og synlig kommunikation. Det er vigtigt, at alle tager et medansvar og er aktive både som afsendere og modtagere. Alle er velkomne til at henvende sig til:


Bestyrelsen -

Forhold vedr. skolens overordnede struktur og økonomi. Forslag og ønsker kan sendes til bestyrelsen.


Klasselæreren -

Vedr. faglige, sociale og pædagogiske forhold omkring eget barn eller klassen.


Ledelsen -

Forhold ang. administration og overordnede forhold vedr.:

- undervisning

- medarbejdere

- pædagogik


Sfo -

Alle forhold vedr. skolefritidsordningen.


Kontoret -

Hvis du skal i kontakt med dit barn eller har brug for oplysninger om betaling, skolen, træffetider, busser osv.


Faglærere - 

Forhold der specifikt angår faget eller læreren.


Al information om skolens virke kan læses på skolens hjemmeside, intranettet og Facebook. Det er vigtigt at følge siderne jævnligt. Her offentliggøres alle vigtige meddelelser, nyheder og informationer, som vedkommer alle.


Skole/hjemsamarbejdet

Der afholdes to klassemøder årligt, hvor både forældre og elever deltager. Der kan være temaer, punkter, præsentationer, fælles spisning osv. på dagsordenen.

Samtaler mellem skole og hjem afvikles to gange årligt. Der ligger en plan for vægtningen af emnerne på de respektive årgange.

Dertil kommer løse samtaler gennem skoleåret - jf. ovenst. skema


Vi ønsker af forældrene:

- At I bakker op om skolen og indgår positivt og konstruktivt i skole/hjemsamarbejdet. Der er kun os selv til at passe på skolen

- At I taler pænt om skolen og skolens personale i barnets påhør, så der ikke opstår utilsigtede loyalitetskonflikter

- At barnet møder veludhvilet og er klar til at indgå i undervisningen og sfo'en med alt, hvad det indebærer

- At barnet medbringer en god og sund madpakke og tøj, der passer til dagens vejr


Hvad gør skolen:

- Vi skal sikre, at jeres barn får en tryg, glad og mobbefri hverdag i et godt og rummeligt fællesskab, hvor der er plads til alle

- Vi skal arbejde hårdt for, at det enkelte barn lærer mest muligt både fagligt og socialt

- Vi skal gøre vores allerbedste for at leve op til skolens pædagogiske linie og dannelsestanker


Velkommen til Søborg Privatskole & Skovbørnehave– en fri grundskole

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45