Ringetider

Skolens lektioner er lagt i moduler. Derved er elevernes hverdag mindre opdelt, og undervisningen har bedre vilkår for fordybelse, variation m.m. Dertil kommer, at frikvartererne er færre, men længere. Det er vigtigt for børnenes oplevelse af en god hverdag, at der er tid til både at arbejde godt i undervisningen og til at lege eller snakke færdigt i pauserne. Lærerne kan indlægge en pause i modulerne, hvis det er nødvendigt. Hverdagen ser således ud - modulerne kan dog opdeles, hvis man f.eks. har fri midt i et:


1. modul, 90 min.                                       8.10 - 9.40

___________________________________________

Morgensang/pause                                    9.40 - 9.55

___________________________________________

2. modul, 45 min.                                      9.55 - 10.40

___________________________________________

Spisepause, 50 min.                                10.40 - 11.30

____________________________________________

3. modul, 90 min.                                     11.30 - 13.00

___________________________________________

Pause, 10 min.                                         13.00 - 13.10

____________________________________________

4. modul, 95. min. (inkl. 5. min. pause)    13.10 - 14.45

____________________________________________

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45