Forsikring

Mange forældre tror, at det automatisk er skolens ansvar, hvis der sker skade af den ene eller anden art på skolevejen eller i skolen. Men det er det desværre ikke. Vi har fået følgende oplysninger fra vores forsikringsselskab:

Kommer jeres barn til skade i skolen, når tilsynspligten er opfyldt, eller på skolevejen er skaden normalt skolen uvedkommende i erstatningsmæssig forstand. Forældre opfordres til at tegne en ulykkesforsikring for deres barn. Ulykkestilfældet bør altid anmeldes til eget forsikringsselskab, eller der bør rejses krav mod skadevolder.

Hvis en elev forvolder skade – f.eks. på skolens inventar eller på en kammerat – kan eleven blive gjort ansvarlig. Da de fleste husstande har en familieforsikring, vil den betale erstatning for barnet, hvis det personligt bliver gjort ansvarlig.

Skolen påtager sig intet ansvar for glemte eller bortkomne ting, penge og værdigenstande, cykler eller knallerter. Fundne værdisager skal afleveres på kontoret.


Læs i øvrigt om forsikring og skole: http://www.forsikringogpension.dk/Documents/Webpjecer/skolen_og_forsikring.pdf © Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45