Hvorfor vælge os?Fællesskab & trivsel

Inspirerende undervisning

Demokratisk dannelse
Vi er en skole på ét spor med ca. 260 elever - det giver overskuelighed og et trygt miljø, hvor alle kender hinanden. Der er derfor en god tone og en oplevelse af, at både elever og medarbejdere er glade og engagerede i hverdagen. Det giver overskud til at takle problemer, når de opstår.

Vi har glade børn - Vi har klart defineret, hvad mobning er og kan gribe ind omgående, hvis almindeligt drilleri går over stregen. Både elever og medarbejdere er med til at løfte denne vigtige opgave i fællesskab.

Alle skal lære mest muligt - det er vores ambition, at alle elever lærer mest muligt - både fagligt og socialt. Skolelivet er en dannelsesrejse, der skal føre til livsduelighed i et demokratisk samfund. Derfor er det vigtigt, at elevernes potentiale for faglig og social formåen udfordres, så de får det bedste og bredeste udbytte med sig fra skolen.

Vi er en faglig skole, hvilket betyder, at undervisningen er opdelt i fag, og at eleverne skal undervises og udfordres i alle fag ud fra Fælles Mål. Det er hensigten, at den enkelte elev løftes så meget, som muligt, fagligt. En opgave som både eleven, skolen og hjemmet har andel i. Læs i øvrigt om den særlige udskoling

Daglig morgensang for hele skolen (skovbørnehaven er med en gang om ugen) er med til at styrke fællesskabet og sammenholdet. Dagens oplysninger meddeles, vi synger en sang eller to, og måske er der en fremvisning af et projekt.

Skolen har en fortræffelig beliggenhed i skønne grønne områder - ca. 4,5 tønder land. Elevernes trivsel er direkte afhængig af, at der er grønne udearealer, legepladser og boldbaner at boltre sig på i frikvartererne og sfo-tiden.

Sfo i særklasse. Der er dagligt aktiviteter ude ved bålhuset, ved naturlegepladsen eller inde i sfo'ens eget fine hus.

Nordisk profil. Vi vil fremme forståelsen af det nordiske fællesskab og den fælles kulturhistorie. Eleverne skal opleve, at det er meget let at lære at forstå hinanden i de tre skandinaviske lande.

Lejrskoler – med udsigt til fællesskab og venskab. Der er lejrskoler i 5., 6., 7., 8. og 9. klasse(!). De er betalt via skolepengene pånær et kostbidrag på 100,- pr dag. De går til henholdsvis Danmark og Sverige til nogle spændende destinationer, der kan fremme det sociale liv mellem klasserne. Læs mere under Lejrskoler

Udeliv, udeskole og friluftsliv er en mulig del af hverdagen - både i skolen og sfo'en.

Vi råder over gode lokaler - både moderne faglokaler og gode klasseværelser. Klasserne bor aldersopdelt i egne huse.

Eleverne skal medbringe egen bærbare computer fra 5. klasse. Eleverne kan låne en netbook i skoletiden, hvis der skulle være et behov. Efter endt skoledag afleveres netbooken igen.

Skemaet lægges for et helt skoleår ad gangen – det giver overskuelighed og forudsigelighed. Vi afbryder skemaet ind imellem med projekter, traditioner el. lign. Det samlede resultat skal være en levende og varieret undervisning.

Liniefag– drama, friluftseventyr og sport - vælges på tværs i 8. og 9. klasse. Liniefagene afvikles hver fredag gennem hele skoleåret – et vigtigt bidrag til, at skolegangen på vores skole er noget særligt.

Vi afvikler fp. 9. klasse afsluttes med folkeskolens afsluttende prøver. Eleverne klarer sig efterfølgende særdeles godt i gymnasiet og på de øvrige uddannelsesteder.

Lærerne underviser kun i de fag, de er meget kvalificerede til at varetage. Det betyder engagerment og arbejdsglæde. Det pædagogiske personale uddanner og dygtiggør sig løbende, så vi forbliver skarpe.

Vi byder på en velfungerende vikarordning. Når en lærer eller pædagog ikke er på arbejde, kan vi fastholde den gode undervisning.

Skolens egen busordning sikrer, at alle elever har et godt og trygt tilbud om transport til og fra skole til en meget favorabel pris.

En godt styret økonomi giver god plads til ekskursioner, indkøb af materialer, bøger, it mv. til undervisningen. Et område vi ikke sparer på.

Vi tror på, at ovenstående sikrer, at den enkelte lærer sig mest muligt, og at den dannelse, vi bidrager med, som bygger på fællesskab, kammeratskab og stor faglig ballast, kan føre frem mod selvstændige elever, der har en tro på sig selv, og som tør tage stilling til de udfordringer, de møder på deres vej. Vi håber, jeres interesse er vakt. I er også velkomne til at kontakte os for yderligere information.


© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45