Se nyheder og billeder på vores Facebookside. Den kan læses af alle, også selv om man ikke er på Facebook. Klik her

___________________________________________________________________________________________________________


Ny udskolingsmodel vedtaget:

Endnu bedre undervisning, styrket faglighed og et stabilt ungemiljø

- gennem flere lærere og lave holdkvotienter

I en årrække har vi haft liniefag og faglinier i 8. og 9. klasse. Vi har indført intensiv dansk og matematik i 6. og 7. klasse. Gode tiltag, der har styrket fagligheden, undervisningsdifferentieringen og undervisningsmiljøet i de 4 ældste årgange.

Men en ny mulighed for at gøre tingene endnu bedre er nu vedtaget af bestyrelsen. I første omgang berøres kommende 6. og 7. klasse af den nye udskolingsmodel. Nuværende 7. og 8. klasse berøres ikke. I den nye udskolingsmodel bevares liniefagene.

Det, der skal flytte undervisningen op på et endnu højere niveau, er færre elever pr. lærer, da det er den vigtigste enkeltårsag til bedre resultater.

Det koster jo noget. Vi løser det problem ved, at der kommer lidt flere elever i hver klasse, der så til gengæld får to lærere i alle fag. De lidt flere elever deles i undervisningen i to hold efter de behov, lærerne ser i det konkrete fag eller forløb. Det giver rigtig gode muligheder for at tilgodese den enkelte elevs behov.

Vi arbejder med en ramme, der hedder 32 elever i hver klasse, der så deles i to hold med hver sin lærer (gælder alle fag, der ikke allerede er opdelt). På den måde vil der være 16 elever (eller f. eks. 18/14) pr. lærer fremfor 24, som det er nu.

Lærerne ser en række fordele. Holddannelserne giver et godt grundlag for at tilpasse undervisningen efter eleverne, og man kan fordele opgaver og undervisningsforløb efter kompetencer. Det tætte samarbejde mellem lærerne giver også gode muligheder for inspiration og sparring. Holddannelsen kan ske på meget forskellige vilkår i de forskellige fag. Nogle gange kan der dannes hurtigløberhold, faglig-opfriskningshold, socialt baserede hold, samarbejdshold osv. Mulighederne er mange.

Lokalemæssigt er vi på plads. Bygningen ved siden af kontorbygningen rummer to gange to klasselokaler, så holddelingen kan foregå smidigt og enkelt. Der skal indkøbes nye møbler, der langt bedre kan håndtere de lidt flere elever, end traditionelle skolemøbler kan. Projektorer og nye tavler opsættes, så udstyret kan understøtte både fælles- og holddelt undervisning.

Ofte har vi spurgt eleverne i de store klasser, hvad de kunne ønske sig for, at vores skole kunne blive et endnu bedre sted at være ung og elev. De vil faktisk gerne have en parallelklasse Men det kan vi ikke tilbyde, da vi ønsker at være en skole på et spor med de gode ting, det medfører. Men nu får eleverne altså 8 nye klassekammerater, som vil bevirke et større ungemiljø. Mange elever ser en fordel i, at der er flere kammerater at vælge mellem, og en del elever ser også gerne, at der er mere tid til den enkelte i undervisningen, så de kan få det bedste afsæt til det videre liv efter grundskolen.

Familier på den nuværende venteliste til 5. og 6. klasse og nye interesserede familier inviteres til at udfylde det nye ansøgningsskema via skolens hjemmeside under "Indmeldelse". Derefter vælges de 8 ud til hvert klassetrin, som vi mener passer bedst til klasserne. Her  medtænkes motivation for skoleskift, indstilling til skolearbejdet mm. Det er afgørende, at klasserne får et positivt tilskud ved udvidelsen.

Klasserne på 32 elever holdes sammen i alle timer, men kan/skal holddeles, hvilket giver mange muligheder for at lave særligt tilpasset undervisning.

Vi har lokalerne på plads med nogle ganske få indgreb - klasserumsmøbler, foldedør, ekstra it-udstyr, tavler mm. Indfasningen vil tage to år begyndende med optagelse i 6. og 7. klasse august 2016. Derefter ruller vi på med 6. kl. i 2017 og 2018.

Der skal arrangeres et introforløb, hvor de 8 nye elever sluses ind i klassen. Begyndende ved skoleårets start med et introforløb tilrettelagt af klassen og lærerne og sluttende med lejrskole i tredje uge efter skolestart. Det er afgørende, at de nye elever indsluses i skolens kultur og føler sig velkomne.

Klassestrukturen opretholdes, så alle 32 oplever at gå i samme klasse. I undervisningen deles eleverne derfor ikke op i faste hold, f.eks. 7.a og 7.b, men efter de konkrete behov i de forskellige fag. Derved vil der opstå mange konstellationer i den samme klasse.

Vi ser frem til et spændende samarbejde i foråret med jer alle

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45