Takster

Ved indskrivning til børnehaveklassen eller indmeldelse senere i skoleforløbet opkræves i rater et indskud på kr. 2000,- pr. familie. Indskuddet tilbagebetales, når familiens sidste barn forlader skolen.

________________________

Skovbørnehaven Søborgen: 1850,- pr. md.

________________________

Skolepengene udgør:

Kr. 1345,- pr. md.,  (12 md.). 

Bemærk, at der kun betales i 11 måneder i 9. klasse. Derfor er taksterne tilsvarende højere - 1467,- pr. md.

Der gives søskendemoderation:

2. barn kr. 1145,- pr. md.

3. barn kr. 860,- pr. md.

4. barn kr. 720,- pr .md.

Skulle man have mere end 4 børn på skolen er 5. barn og opefter gratis. 

De 5 lejrskoler er inkluderet i skolepengene - pånær 100,- pr. dag til kost mm.

Skolen afholder alle udgifter i forbindelse med undervisningen (bøger og materialer) og ekskursioner. Ødelagte eller bortkomne bøger, computere mm. skal erstattes af skadevolderen. Fra 5. klasse skal alle elever have sin egen computer med hver dag. Er der ikke økonomisk råderum i familien til at have en computer i hjemmet, laver vi en permanent udlånsordning af en netbook.

________________________

Skolebussen koster 175,- pr. md. pr. barn. Dog skal en familie højst betale 350,- pr. md. uanset, hvor mange børn man har i skolen og skovbørnehaven tilsammen.

 ______________________________

Sfo-betalingen (bhkl. - 3. kl.) udgør :

Kr. 975,- pr. md. for heltidsbrug (11 md.).

Kr. 450,- pr. md. for morgenmodul. (11 md.)

2. barn kr. 775,-

3. barn kr. 725,-

Kr. 300,- for at benytte sfo'en i sommerferien.

Skulle man have mere end 3 børn i sfo'en er 4. barn og opefter gratis.

________________________

Fripladstilskud

Der kan søges om fripladstilskud for hvert skoleår. Hensigten med ordningen er, at værdigt trængende kan modtage fripladstilskud, så skolens elevgrundlag repræsenterer alle grupper i samfundet uanset indtægtsgrundlag. Vi har fastlagt en procedure ved tildelingen af fripladstilskud. For det første skal husstanden opfylde visse maksimumsgrænser for indtægt. Dette dokumenteres ved årsopgørelsen fra skattevæsnet. Derefter forbeholder skolens sig ret til at vurdere, hvem af ansøgerne, der rent faktisk skal have tildelt fripladstilskud. Hvert år gøres opmærksom på ansøgningskemaerne gennem forældreintra. I øvrigt kan man henvende sig på kontoret med spørgsmål om ordningen.

 

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45