To lærerstillinger

Vi skal ansætte to lærere med tiltrædelse 1. august 2019. Stillingerne indholder fagene billedkunst, dansk, i indskolingen og fysik/kemi i udskolingen. Alle øvrige fag, som du brænder for, kan indpasses i fagfordelingen. Vi ser frem til at modtage en ansøgning fra d ig, hvis du har en intresse i at blive en del af os.

Du vil opleve:

- attraktiv arbejdstidsaftale

- imødekommende og positive kollegaer

- inspirerende samarbejdsmiljø

- 250 glade og engagerede elever i bh. kl. - 9. kl. & 45 børn i skovbørnehaven

- rum, frihed og økonomi til din undervisning

- god personalepolitik

- beliggenhed i skønne, grønne omgivelser

- gode fysiske rammer og udearealer i særklasse


Du skal være:

- positiv og imødekommende

- samarbejdsduelig

- god til relationer

- fagligt dygtig

- optaget af samtalen om pædagogik og undervisning

Ansættelsen, der er på fuld tid, sker i henhold til gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation samt organisationsaftale ved de frie grundskoler.

Ansøgningen og relevante papirer mærkes ”Lærerstilling” og sendes til:

spskole@spskole.dk.

Den skal være os i hænde senest d. 16. maj 2019. Samtaler afholdes i uge 21.

Hent gerne yderligere oplysninger på tlf.: 29 72 27 72.

© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45