Billeder og video på nettet


Begrundelsen for, at vi gerne vil lægge billeder og videoer ud på internettet, er, at vi vil synliggøre hverdagen for et bredt publikum - både for tidligere, nuværende og kommende forældre og børn/elever, deres familier samt alle øvrige, der er interesserede.

SPS råder over en hjemmeside, en Facebookprofil samt en Instagramprofil.

Der lægges billeder og videoer ud på de tre medier.

For at imødekomme persondataloven og almindelig ordentlighed, adspørges alle forældre ved indmeldelse om tilladelse til at lægge billeder eller videoer ud på internettet indeholdende deres barn.

Dette kan forældrene give tilladelse til eller frabede sig. Hvis der er givet tilladelse kan denne tilbagetrækkes af forældrene med omgående varsel, og tidligere udlagte billeder og videoer vil blive slettet efter forældrenes ønske.

Der lægges kun billeder og videoer ud på internettet af børn/elever i almindelig aktivitet. Der lægges derfor ikke portrætter ud eller billeder/videoer, der er  relateret til enkeltpersoner.© Søborg Privatskole & Skovbørnehave  - Kontakt@spskole.dk - +45 48 48 40 45